Type and press Enter.

Disclaimer

Algemene zaken
Mayah Singh, hierna te noemen www.MayahSingh.com, verleent u hierbij toegang tot de website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door mayahsingh.nl en derden zijn aangeleverd. Mayahsingh.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover u te mededelen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Mayahsingh.com

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden teksten en foto’s worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mayahsingh.com

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze teksten en foto’s liggen bij Mayahsingh.com.Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze teksten en foto’s is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mayahsingh.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke teksten of foto’s anders aangegeven is.

Alle foto’s op https://www.mayahsingh.com zijn genomen door Mayah Singh, behalve als er anders bij staat vermeld. Als je foto’s van mijn blog wilt gebruiken, zal je dit altijd moeten melden en linken naar https://www.mayahsingh.com.